Mötesplats Stockholm är ett samarbetsprojekt mellan So Stockholm och Arbetsförmedlingen Kultur Östra Regionen. Syftet med Mötesplats Stockholm är att ta tillvara alla talanger, all kreativitet som finns inom såväl kulturen som näringslivet för att se vad man kan göra tillsammans. Vi lyfter fram personer och företag som arbetar affärsmässigt med kultur för att visa på att kultur genererar affärer och tillväxt.

Kontakta oss gärna om du har ett projekt du vill informera om på Mötesplats Stockholm eller om du har frågor:

Erik Bevin och Erika Söderlind Arbetsförmedlingen Kultur Östra regionen, erik.bevin@arbetsformedlingen.se erika.soderlind@arbetsformedlingen.se, Arbetsförmedlingen Kultur Östra regionen tel 010-4871772

Maria Forssén, So Stockholm
maria@sostockholm.com tel 0708-733637

Har du frågor kring web-platsen? Kontakta webmaster:

ulrika@lindebergdesign.se tel 070-60 60 522