Mötesplats Stockholm är ett nätverk med återkommande mingel som lyfter fram bra projekt mellan kultur och näringsliv för att inspirera till fler. Mötesplats Stockholm söker bidra till att Stockholm blir en ännu skönare plats, en plats där vi tar tillvara talanger, ser till de nya behoven och där vi blandar och ger…

Stockholm har flest gallerier och museer per capita i världen. Detta är något vi ska lyfta fram och vara stolta över inom staden och stadens företag. Men vi måste bli bättre på att integrera kulturen i vardagen, där människor lever, i staden, på arbets- och mötesplatserna. Det är detta Mötesplats Stockholm ska inspirera till!

Mötesplats Stockholm startade med första mötet i oktober 2005 med första inbjudna gästtalare Per-Håkan Westin, VD Ap-Fastigheter.
Mötesplats Stockholm har idag ca 1500 medlemmar som kontinuerligt får inbjudningar till nya Mötesplatser och andra liknande evenemang som relaterar till kultur/näringsliv.

Följande Mötesplatser har genomförts sedan starten:

Onsdag 12 oktober 2005 – Premiär med Per-Håkan Westin AP fastigheter

Torsdag 17 november 2005 - De kreativa skolornas ansvar för kulturens utveckling Annika Berner, huvudlärare Beckmans College of Design berättar om skolans arbete nära näringslivet och om deras nära samarbete med Gallerian. Gabriella Finnborg ansvarig för Gallerians samarbeten, utvecklar tankarna.

Torsdagen den 15 december 2005 – Dåvarande ”chefen för Stockholm”, Jörgen Kleist, VD Stockholm Business Region berättar om stadens strategier kring kultur och näringsliv. Många frågor från publiken följde..

Torsdagen den 19 januari 2006 – ”Välkommen till förorten”  Vernissage för projektet ”Allt ljus på Vantör” där 10 konstnärer belyst söderförorten Vantör, deltagande konstnärer på utställningen på So Stockholm var bla Samir Feldt, Laura Fahlsten, Torbjörn Johansson och Dorotea Ringberg. Anna Hörnsten, projektledare Vantör Kommun presenterade projektet. Utställningen var öppen för allmänheten över helgen.

Torsdagen den 30 mars 2006 – ”Om design och Designåret” med Ewa Kumlin, VD Svensk Form, Birgitta Asplund Hansen, ansvarig för utvärdering av Designåret 2005, annars Kulturförvaltningen Stockholm Stad och Diana Uppman, kommunikationschef EMA Telstar och i juryn för Designårspriset

Torsdagen den 15 juni 2006 – Debatt kring entreprenörskapet i Stockholm. Denna Mötesplats var ett samarbete med Stockholms Handelskammare. Deltagare i panelen var: Jan Åman, grundare Färgfabriken, Ella Bohlin, ordförande i KDU, Kristdemokraternas ungdomsförbund och Magnus Aronsson, ESBRI, Institutet för entreprenörskaps- och småföretagarforskning

Torsdagen den 17 augusti 2006- Möte mellan kultur och näringsliv och mellan Sverige och USA – kan vi lära oss av varandra? Ett samarbete med Kulturfestivalen och utställningen City in my Head av de amerikanska konstnärerna Travis Lindquist och David Hochbaum, som även deltog i panelen tillsammans med mecenaten och tidigare affärsmannen/affärsängeln Torsten Lilja, The Lilja Art Foundation, Hélena Nybacka, Abrakadabra Reklam, specialiserad på kultursponsring och Susanne Bolgar, då ansvarig för företagskontakter på Kulturfestivalen. Samtalsledare var Claes Boman, då verksamhetsledare på inkubatorverksamheten på Konstfack, Transit


Torsdagen den 14 september 2006 - Kulturen som instrument för barn och ungdomars lärande. I panelen var Fredrik Jeppesen, Rektorsakademien och medlem i regeringens tillsatta råd för barnens relation till medier, ”Medierådet”och tidigare rektor för Broängsskolan i Tumba, Michael Matz, Kulturrådet – om Barnkulturåret, Kent Ekberg, teaterledare som länge arbetat tillsammans med skolorna, Södra Fot teater i Skarpnäck, Susanna Stark-Karlsson, konstnärlig ledare för Tullängsskolan i Örebro som är en öppen mötesplats för konst, musik och teknik, Py Börjesson (s), då tillförordnat skolborgarråd i Stockholm, tjänstledig från sitt arbete som utbildningsledare på Lärarhögskolan och Anna König (m), som kandiderade till Riksdagen för Moderaterna och arbetade som PR-konsult bla för Almega

Torsdagen den 19 oktober 2006 - debatt kring det moderna ledarskapet med mat sponsrad av ITIM. I panelen: Åsa Sundquist, Telia Vision Center, Gigi de Groot, ITIM International, Anna von Scheele, Rikskuponger, Lena Lindgren, Projektledare ledarskapsfrågor, Sveriges Kommuner och Landsting, Christer Olin, Musikdirektör & Civilekonom, Annika Berner, Beckmans College of Design, Jörgen Wahl, Advisory Board bla för Almega och Sveriges Annonsörer Ayesha Quraishi, skivbolagsdirektör och debattör, Erik Haglöf, Bohmans Nätverk, Lotta Haglund, Kulturkraft, Roland Williams, konsult/konstnär och Simon Elvnäs, Eragruppen

Tisdagen den 19 december 2006 – Hur får vi köer till kulturen? Margareta van den Bosch, designchef H&M, Jan Åman,  Ted Hesselbom, då verksam i Stockholm mellan kultur och kommers med Hesselboms Universum, senast med Spread, sedemera chef för Röhsska Museet i Göteborg, Per Hasselberg, verksamhetsledare för Konsthall C i Hökarängen samt Bo Andér, Chef - Avdelningen för Kultur- och integrationsstöd, Stockholms kulturförvaltning. Samtalsledare var Hélena Nybacka, Abrakadabra Marknadsföring, specialiserad på kultursponsring.

Tisdagen den 13 februari 2007 - inför Valentine’s Day uppmärksammades det goda konstprojektet och konstverket China Girl som söker medvetandegöra det faktum att det varje dag försvinner 3,200 flickor i Kina. Maria Ängquist Klyvare, konstnär och initiativtagare till projektet China Girl har satt samman 3,200 små leransikten i olika nyanser som på håll visar ett flickansikte och denna bild utgjorde fonden till kvällens debatt. Övriga paneldeltagare var Katarina Lindahl, generalsekreterare för RFSU, Anna-Karin Celsing, informationschef på RATOS och Maria Dalayman, Good Company. Moderator var Susan Bolgar, tf VD Kultur & Näringsliv. China Girl kommer att visas på konstnärshuset i Stockholm i januari 2008. Utställningen fortsätter sedan i Peking i samband med OS.

Onsdagen den 13 juni 2007 – Sommarmingel med Skiss. Projektet Skiss presenterades av initiativtagarna Konstfrämjandet, med dess ordförande Eva Eridsson och projektledaren Eva Månsson. Skiss är ett projekt som bidrar till att få ut fler konstnärer i näringslivet och offentlig sektor, i skolorna och på kommunerna, för att härigenom öka arbetslusten och kreativiteten och effektiviteten. Ett forskningsteam följer projektet Skiss och de presenterade hur Skiss kan påvisa en signifikant förändring av arbetsmiljön. Se mer på www.skiss.se  Under kvällen utbyttes många visitkort och idéer. Det professionella nätverkandet underlättades och uppmuntrades av att alla fick fylla i namnskyltar och vad man vill/vad önskar man, i entrén till minglet.

Torsdagen den 16 augusti 2007, tema moderna mångsysslare i samband med Linné-året och kulturfestivalen/utställningen Linnés Värld på So Stockholm
I panelen: Fredrik Härén  är en av opinionsledarna inom kreativitet i Europa. Fredrik håller just nu på att etablera ett föreläsnings- och utbildningsföretag inom kreativitet i Kina. Fredrik driver bolaget Interesting.org med sin bror Teo.
Maria Dalayman, Good Company som i samarbete med AF Kultur driver Arts in Company som syftar till att få möten mellan konstnärer och företag bla för att öka kreativiteten.
Agneta Trygg, grundare av kontors-, konferens- och mötesplatsen Summit samt rekryteringsföretaget Inhouse som hon tidigare startade bla med Marie-Louise Almgren
Johan Lange,Johan Lange, konsult och moderator inom
bl a ledarskap, kommunikation och försäljning. Skriver en bok om delegering, utvecklar koncept där konst och näringsliv möts och nöts.
Maud Ahlinder, verksam i egna kommunikationsföretaget Ariba som arbetar med företag och organisationer som strävar efter ett innovativt nytänkande
Diskussionsledare Johan Ström, verksam i kultur- och näringslivsbranschen, bla i Stockholms Handelskammare

Tisdagen den 2 oktober 2007, EntreprenörCenter, Hälsningegatan 49, Odenplan/St:Eriksplan
Visionärer från konstvärlden och entreprenörsvärlden möts
Eva Arvidsson, ordförande för Konstfrämjandet, talar om konstens möjligheter att utveckla arbetslivet och Örjan Melin, ordförande i Stiftelsen EntreprenörCenter, om en öppen modell för global tillväxt.

Torsdagen 6 december 2007 på So Stockholm. TEMA KULTURTURISM DEL 2 – HUR KAN KULTUREN BIDRA TILL ATT UTVECKLA RESE- OCH TURISTNÄRINGEN I SVERIGE?
Panel: Ulrika Bergström, enhetschef Kulturarvsenheten och stf. Generaldirektör Statens fastighetsverk, Mikael Genberg, konstnär och entreprenör som bla skapat Hotell Hackspett i ett träd samt undervattenshotellet Utter Inn i Mälaren och som nu ska sätta Sverige på månen gestaltad av en röd stuga med vita knutar, Karin O’ Connor, VD Kultur&Näringsliv samt Sverigechef Scandic Hotels Martin Creydt. Jan Lundin, VD RTS moderator

Torsdagen den 21 februari 2008, på Stadsmuseet, Slussen, Ryssgården 1:
TEMA FILM – I HUVUDROLLEN: STOCKHOLM
I panelen: producenten för Stieg Larssons Millenniumserie Sören Staermose; Kerstin Olander, Film Stockholm; Per Söderström, Content Marketing Group som arbetar med att länka samman filmproduktioner med företag/organisationer/platser. Per har bla arbetat med ett par av Bondfilmerna och Göta Kanal 2; Åke Lundström, VD Filmpool Stockholm-Mälardalen och Anders Ekegren, ordförande för stadsbyggnadsnämnden i Solna Stad samt Filmpool Stockholm-Mälardalen och Stiftelsen Filmstadens kultur.

Moderator Tobias Nielsén, omvärlds- och ekonomianalytiker inom upplevelseindustrin

Torsdagen den 27 mars 2008, med tema shoppingcenter-kulturens nya scener
Panel med: Tommy Johansson, varuhuschef PUB, Caroline Sallmander, scenograf och gallerist på galleriet Operatingplace på PUB, Anna Anderberg, projektledare Centrumutveckling, Christina Molander, teaterchef och konstnärlig ledare för Moderna Dansteatern och Camilla Dahlman, försäljningschef på Såstaholm konferens.

Moderator Magdalena Malm, Mobile Art Production

Torsdagen den 24 april 2008, Stadsmuseum, Slussen tema kulturturism STOCKHOLM -  EN KULTURSTAD ELLER EN FÖRVALTNINGSSTAD..? ”Stockholm måste bli mer spännande för att hävda sig i konkurrensen med andra regioner” är ett uttalande från en rapport av Regionplanekontoret som presenterades inför kvällens diskussion. Panel: Jan Lundin, VD Rese- och turistnäringen, Peter Lindqvist, tillförordnad VD Stockholm Visitors Board, Christel Wiman, VD Stockholms hamnar, Jörgen Andersson, marknadsansvarig Rica Hotels, Peter Henricson, chef Stockholmsdivisionen Strömma Kanal
Moderator: Anna Hegethorn, marknads- och kommunikationsansvarig Kyrkogårdsförvaltningen i Stockholm Stad

 

Torsdagen den 22 maj 2008 på So Stockholm, tema dataspel Moderator: Per Strömbäck, Dataspelsbranschen.se Många spelutvecklare anställer idag konstnärer och designers och nu kan även svenska musiker anlitas genom ett avtal med STIM. Dataspel har precis som filmen länge fungerat som en lanseringsplats för musiker och artister – nu kan även svenska kompositörer få möjlighet att marknadsföra sig genom svenska spelframgångar.

Panel: Peter Henriksson, HR ansvarig på DICE, Björn Norberg, MejanLabs, ett galleri med fokus på nya medier, Mathias Gullbrandson, The Story Lab.se, arbetar med spel som sätt att utbilda, marknadsföra, Marie-Louise Rinman, spel- och kommunikations-designer – serious games, Tobias Sjögren, VD, Peligroso Entertainment samt Anton Bjurvald, speljournalist och recensent

tisdagen den 17 juni 2008, tema entreprenörskap på So Stockholm i samarbete med Mötesplats Mode & Design Konstfack Transit. Samtalsledare: Anders Sjöstedt, chefskoordinator Upplevelseindustrin

Diskussion med: Tom Hedqvist, rektor Beckmans Designhögskola, Filippa Eneroth, bitr rektor Designgymnasiet – om entreprenörskap i skolan

Anna König Jerlemyr, ledamot i Arbetsmarknadsutskottet (m) och bloggdebattör på Expressen http://blogg.expressen.se/konigjerlmyr/entry.jsp?messid=373506 mot Luciano Astudillo, http://blogg.expressen.se/astudillo politisk motståndare till Anna och i Riksdagen för (s) om entreprenörskap i politiken – finns skillnader mellan regering och opposition?

Ulrika Sparre, konstnär och entreprenör och Anita Jonsson, Kulturrådet – finns det en motsättning mellan kultur och kommersialism?

Tisdagen den 23 september 2008, tema Stockholm vision 2030 på So Stockholm
Vad behöver göras för att olika aktörer inom staden börjar samarbeta mer med varandra och med privata entreprenörer.
Samtalsledare: Ivan Daza, grundare Blatteförmedlingen
Panel från scen: Nils-Erik Selin, Kista Science City; Peter Johansson, Atrium Ljungberg, ansvarig projektledare Sickla Köpkvarter även ledare för arbetet i strategigruppen Levandegöra Kista; Peter Eriksson, VD City i samverkan Anders Nordstrand, VD Micasa samt Karin Lekberg, chef Subtopia

 

Mötesplats Stockholm är ett samarbete mellan:

ESF-RÅDET